หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • บทความไม่มีชื่อ รายงานเกี่ยวกับการปำิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  ประจำเดือน  ตุลาคม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓
  ส่ง 10 พ.ย. 2562 20:44 โดย อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
 • บทความไม่มีชื่อ รายงานผลารดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ  ประจำเดือน  ตุลาคม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓
  ส่ง 10 พ.ย. 2562 20:39 โดย อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
 • บทความไม่มีชื่อ รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
  ส่ง 10 พ.ย. 2562 20:37 โดย อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
 • บทความไม่มีชื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)  จำนวน  ๒  รายการ  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓
  ส่ง 10 พ.ย. 2562 20:28 โดย อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
 • บทความไม่มีชื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการตามโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบ้านค่าย ปี  ๒๕๖๓  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  
  ส่ง 10 พ.ย. 2562 20:19 โดย อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 217 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมของ อบต.

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »