กิจกรรม ของ อบต.

อบต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย ทุกหมู่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์

โพสต์6 ก.พ. 2562 23:16โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

 อบต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย ทุกหมู่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อบต. บ้านค่าย ร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า

โพสต์13 ม.ค. 2562 20:40โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ


พนักงาน อบต. บ้านค่าย ประชุมประจำเดือน

โพสต์13 ม.ค. 2562 20:38โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ


อบต. บ้านค่าย ร่วมงานวันที่ 12 มกราคม 2562 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านค่าย ร่วมสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองชัยภูมิ ในกิจกรรมเปิดงานเจ้าพ่อพระยาแล

โพสต์13 ม.ค. 2562 19:44โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

อบต. บ้านค่าย ร่วมงานวันที่ 12 มกราคม 2562 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านค่าย ร่วมสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองชัยภูมิ ในกิจกรรมเปิดงานเจ้าพ่อพระยาแล 

1-10 of 23