กิจกรรม ของ อบต.

อบต. บ้านค่าย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ

โพสต์11 พ.ย. 2561 20:41โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ


วันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยภูมิ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

โพสต์21 มี.ค. 2561 04:26โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานส่วนตำบลบ้านค่าย เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

โพสต์1 ธ.ค. 2558 01:39โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ


มอบเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โพสต์30 พ.ย. 2558 17:19โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ

คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กิจกรรม 5ส ทุกวันศุกร์

โพสต์30 พ.ย. 2558 17:13โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ


กิจกรรม 5ส

โพสต์30 พ.ย. 2558 04:04โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ


1-10 of 15