กิจกรรม ของ อบต.

ประชุมพนักงานจ้าง ข้าราชการ ผู้บริหาร ประจำเดือน กุุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โพสต์20 ก.พ. 2562 23:46โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

ประชุมพนักงานจ้าง ข้าราชการ ผู้บริหาร ประจำเดือน กุุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กิจกรรม โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข จ ชัยภูมิ

โพสต์20 ก.พ. 2562 23:44โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

กิจกรรม โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข จ ชัยภูมิ

อบต.บ้านค่าย ร่วมกับหมูบ้าน และโรงเรียนเรียนบ้านกุดเวียนวิทย์ผดุง ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ครับ

โพสต์20 ก.พ. 2562 23:32โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

อบต.บ้านค่าย ร่วมกับหมูบ้าน และโรงเรียนเรียนบ้านกุดเวียนวิทย์ผดุง
ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนรณรงค์  "แยกก่อนทิ้ง" ครับ

อบต บ้านค่าย จัดกิจกรรม โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข

โพสต์20 ก.พ. 2562 23:30โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

อบต บ้านค่าย จัดกิจกรรม โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข 

อบต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย ทุกหมู่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์

โพสต์6 ก.พ. 2562 23:16โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

 อบต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย ทุกหมู่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อบต. บ้านค่าย ร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า

โพสต์13 ม.ค. 2562 20:40โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ


พนักงาน อบต. บ้านค่าย ประชุมประจำเดือน

โพสต์13 ม.ค. 2562 20:38โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ


1-10 of 27