22/5/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย. นำโดยท่านนายกทวีศักดิ์ พรไพศาล. จัดกิจกรรม Big cleaning day ณ บริเวณถนนหน้าวัดตะกุด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 5 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:35โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

22/5/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย. นำโดยท่านนายกทวีศักดิ์ พรไพศาล. จัดกิจกรรม Big cleaning day ณ บริเวณถนนหน้าวัดตะกุด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 5 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:35
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:35
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:35
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:35
Comments