3 มิ.ย. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย นำโดยท่านนายกทวีศักดิ์ พรไพศาล นำสมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน เยาวชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมดังนี้ 1.ปลูกต้นไม้ 2.ปล่อยปลา 3.ลอกคลอง 4.ซ่อมแซมบ้านผู้พิการทางสายตา เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:34โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

3 มิ.ย. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย นำโดยท่านนายกทวีศักดิ์ พรไพศาล นำสมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน เยาวชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมดังนี้
1.ปลูกต้นไม้ 
2.ปล่อยปลา 
3.ลอกคลอง 
4.ซ่อมแซมบ้านผู้พิการทางสายตา

เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:34
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:34
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:34
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:34
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:34
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:34
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:34
Comments