มอบเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โพสต์30 พ.ย. 2558 17:19โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Comments