วันที่ 22 พ.ค.2562. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย นำโดยนายทวีศักดิ์ พรไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินการปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ และต้นยางนาในพื้นที่ โดยร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง เด็ก เยาวชน และประชาชนจิตอาสา ณ บริเวณริมถนนรอบบึงแก่งนรา

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:38โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
วันที่ 22 พ.ค.2562. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย นำโดยนายทวีศักดิ์ พรไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินการปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ และต้นยางนาในพื้นที่ โดยร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง เด็ก เยาวชน และประชาชนจิตอาสา ณ บริเวณริมถนนรอบบึงแก่งนรา
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:38
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:38
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:38
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:38
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:38
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:38
Comments