วันที่ 6 พฤษภาคม 2562องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย และคณะนางรำ เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก #ถวายพระพรชัยมงคล #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:42โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย และคณะนางรำ เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
#ถวายพระพรชัยมงคล #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:42
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:42
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:42
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:42
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:42
Comments