วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562. งานจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการตามโครงการให้บริการจัดเก็บภาษี (อบต.เคลื่อนที่) ประจำปี 2562. ณ ม.2 บ้านวังก้านเหลือง และ ม.8 บ้านเสี้ยวน้อย ขอขอบคุณกำนันตำบลบ้านค่าย ผู้ใหญ่บ้าน ม.8. ส.อบต ผู้นำชุมชน และผู้เสียภาษีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:52โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562. งานจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการตามโครงการให้บริการจัดเก็บภาษี (อบต.เคลื่อนที่) ประจำปี 2562. ณ ม.2 บ้านวังก้านเหลือง และ ม.8 บ้านเสี้ยวน้อย ขอขอบคุณกำนันตำบลบ้านค่าย ผู้ใหญ่บ้าน ม.8. ส.อบต ผู้นำชุมชน และผู้เสียภาษีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:52
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:52
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:52
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:52
Comments