อบต.บ้านค่าย ร่วมกับหมูบ้าน และโรงเรียนเรียนบ้านกุดเวียนวิทย์ผดุง ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ครับ

โพสต์20 ก.พ. 2562 23:32โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
อบต.บ้านค่าย ร่วมกับหมูบ้าน และโรงเรียนเรียนบ้านกุดเวียนวิทย์ผดุง
ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนรณรงค์  "แยกก่อนทิ้ง" ครับ
ą
109911.jpg
(228k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
20 ก.พ. 2562 23:32
ą
109912.jpg
(206k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
20 ก.พ. 2562 23:32
ą
14728.jpg
(434k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
20 ก.พ. 2562 23:32
ą
14729.jpg
(319k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
20 ก.พ. 2562 23:32
ą
14731.jpg
(219k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
20 ก.พ. 2562 23:32
ą
14738.jpg
(223k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
20 ก.พ. 2562 23:32
Comments