อบต. บ้านค่าย ร่วมงานวันที่ 12 มกราคม 2562 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านค่าย ร่วมสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองชัยภูมิ ในกิจกรรมเปิดงานเจ้าพ่อพระยาแล

โพสต์13 ม.ค. 2562 19:44โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
อบต. บ้านค่าย ร่วมงานวันที่ 12 มกราคม 2562 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านค่าย ร่วมสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองชัยภูมิ ในกิจกรรมเปิดงานเจ้าพ่อพระยาแล 
ą
116928.jpg
(227k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
13 ม.ค. 2562 19:44
ą
116929.jpg
(193k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
13 ม.ค. 2562 19:44
ą
116930.jpg
(260k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
13 ม.ค. 2562 19:44
Comments