ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

โพสต์18 ก.พ. 2563 19:54โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ที่สูงขึ้นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

โพสต์30 ม.ค. 2563 23:01โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2563 23:06 ]

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์10 พ.ย. 2562 20:44โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

รายงานเกี่ยวกับการปำิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  ประจำเดือน  ตุลาคม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์10 พ.ย. 2562 20:39โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

รายงานผลารดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ  ประจำเดือน  ตุลาคม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓

1-10 of 225