ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายเลียบคลองส่วน้ำ อบจ.บริเวณนานางค่ำ บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๑๒

โพสต์21 ก.ค. 2562 23:18โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

โพสต์27 มิ.ย. 2562 00:29โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต

โพสต์27 มิ.ย. 2562 00:24โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต

1-10 of 188