ประกาศ เรื่อง การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction)

โพสต์10 พ.ย. 2557 21:06โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
ประกาศ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction) จำนวน  ๓  โครงการ 
ą
IMG...jpg
(114k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
10 พ.ย. 2557 21:06
ą
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
10 พ.ย. 2557 21:07
Comments