กิจกรรม "โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้"จังหวัดชัยภูมิและกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ของชาติ

โพสต์21 พ.ค. 2563 20:30โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2563 20:33 ]
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายได้ดำเนินกิจกรรม "โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้" จังหวัดชัยภูมิ และกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ของชาติ ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านค่าย  นำโดยนายทวีศักดิ์  พรไพศาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชน ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์และสถานที่ราชการ ฯลฯ