ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์29 ก.ย. 2562 21:14โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2562 21:46 ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางทองด้วง บ้านเสี้ยวน้อย ม.8
2.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้าน ส.อบต.สนอง-บ้านนายหรั่ง ม.12
3.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนางแต๋ว บ้านท่าหว้า ม.3
4.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเลียบฝั่งแม่น้ำชี จากสะพานไม้-ฝายหินทิ้ง บ้านแก้งจิก ม.7
5.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเลียบฝั่งแม่น้ำชี บ้านโค้งน้ำตับ ม.12
6.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเลียบฝั่งแม่น้ำชี บ้านวังก้านเหลือง ม.2
7.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเลียบฝั่งแม่น้ำชีจากสะพานข้ามแม่น้ำชี-วัดโค้งขนัน ม.4
8.ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายนานายวิไล-นานางวรรณา บ้านเสี้ยวน้อย ม.8
Comments