โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.83-004 สายเลียบฝั่งแม่น้ำชี จากสะพานหลวงพ่อคูณ-บึงแก่งนรา บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕

โพสต์4 ธ.ค. 2561 01:50โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
4 ธ.ค. 2561 01:50
Comments