ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการ

โพสต์13 มิ.ย. 2560 02:26โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ

๑.  โครงการซ่อมแซมถนนสายนานางน้อย  บ้านท่าหว้า  หมู่ที่  ๓

๒.  โครงการซ่อมแซมถนนเลียบฝั่งแม่น้ำชีจากท่าขี้เหล็ก-เขื่อนยาง  หมู่ที่ 

๓.  โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำบริเวณนานางสงัด  บ้านแก้งจิก  หมู่ที่ 

ą
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
13 มิ.ย. 2560 02:26
ĉ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
13 มิ.ย. 2560 02:26
Comments