ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560

โพสต์3 ม.ค. 2560 23:40โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
การจดทะเบียนพาณิชย์ ฯ ประจำปี พ.ศ.2560
ć
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
3 ม.ค. 2560 23:40
Comments