ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์21 มี.ค. 2561 02:42โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย หมุ่ที่  ๓
Ċ
IMG.pdf
(497k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 02:42
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 02:42
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 02:42
Comments