ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:00โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2561 20:50 ]
1.   โครงการวางท่อส่งน้ำจากโรงสูบฯ บ้านเสี้ยวน้อย-เขตติดต่อบ้านหางเรียง หมู่ที่  ๘  
2.  โครงการวางท่อส่งน้ำนานางประมวล  บ้านเสี้ยวน้อย  หมู่ที่  ๘
3.  โครงการวางท่อระบายน้ำ  ถนนสายสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโค้งขนัน  หมู่ที่  4
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
23 ก.พ. 2561 20:48
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
23 ก.พ. 2561 20:48
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
23 ก.พ. 2561 20:48
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
23 ก.พ. 2561 20:48
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
23 ก.พ. 2561 20:48
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
23 ก.พ. 2561 20:49
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
23 ก.พ. 2561 20:49
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
23 ก.พ. 2561 20:49
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
23 ก.พ. 2561 20:49
Comments