ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์21 มี.ค. 2561 03:17โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนายแดง  บ้านโค้งขนัน      หมู่ที่  ๔ 

Ċ
IMG.pdf
(492k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:17
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:17
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:17
Comments