ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์21 มี.ค. 2561 03:41โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
โครงการถมดินยกระดับถนนสายเลียบฝั่งแม่น้ำชี  บ้านกุดเวียน  หมู่ที่  ๖
Ċ
IMG.pdf
(505k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:41
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:41
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:41
Comments