ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์21 มี.ค. 2561 03:44โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
โครงการขยายเขตน้ำประปาหมู่บ้าน  บ้านโค้งน้ำตับ  หมู่ที่  ๕
Ċ
IMG.pdf
(502k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:44
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:44
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:44
Comments