ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์21 มี.ค. 2561 02:51โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนางส้มเช้า บ้านท่าหว้า หมู่ที่  ๑๑
Ċ
IMG.pdf
(489k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 02:51
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 02:51
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 02:51
Comments