ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์21 มี.ค. 2561 03:46โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสุริยะ  บ้านท่าหว้า  หมู่ที่  ๓
Ċ
IMG.pdf
(501k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:46
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:46
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:46
Comments