ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์21 มี.ค. 2561 03:50โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ  บ้านท่าหว้า  หมู่ที่  ๓  
Ċ
IMG.pdf
(508k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:50
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:50
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:50
Comments