ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์21 มี.ค. 2561 02:57โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนางหนูแดง  บ้านโค้งขนัน  หมู่ที่  ๔  

Ċ
IMG.pdf
(496k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 02:57
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 02:57
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 02:57
Comments