ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์21 มี.ค. 2561 03:06โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายโรงสูบน้ำฯ  บ้านกุดเวียน  หมู่ที่  ๖
Ċ
IMG.pdf
(489k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:06
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:06
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:06
Comments