ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์21 มี.ค. 2561 03:08โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายบ้านนายแดง  บ้านกุดเวียน   หมู่ที่  ๖
Ċ
IMG.pdf
(492k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:08
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:08
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:08
Comments