ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์21 มี.ค. 2561 03:10โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้าน ส.อบต.ทองก้อน    บ้านท่าหว้า  หมู่ที่  ๓  
Ċ
IMG.pdf
(491k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:10
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:10
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
21 มี.ค. 2561 03:10
Comments