ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา

โพสต์24 มี.ค. 2559 01:14โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนชุมพลสวรรค์ หมู่ที่ ๙
๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายวีระชัย บ้านท่าหว้า หมู่ที่  ๑๑
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
24 มี.ค. 2559 01:14
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
24 มี.ค. 2559 01:14
Comments