ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จำนวน 2 โครงการ

โพสต์27 ต.ค. 2558 19:54โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ

๑.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  บ้านแก้งจิก  อบต. บ้านค่าย 

๒.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  สายทาง รพช.  ๔๐๐๗ – บ้านกุดเวียน  ช่วงบ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗-บ้านกุดเวียน  หมู่ที่  ๖ 

Ċ
1..pdf
(115k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
27 ต.ค. 2558 19:56
Ċ
2..pdf
(125k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
27 ต.ค. 2558 19:54
Comments