ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

โพสต์26 ต.ค. 2559 02:25โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2561 10:29 โดย อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ ]
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดกลาง  หมู่  ๕
ą
IMG.jpg
(2171k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
26 ต.ค. 2559 02:25
ą
IMG_0001.jpg
(1752k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
26 ต.ค. 2559 02:25
ĉ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
7 ก.ค. 2561 10:28
Comments