ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง

โพสต์23 ก.พ. 2561 21:48โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

3.  โครงการวางท่อระบายน้ำ  ถนนสายสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโค้งขนัน หมู่ที่  4  

Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
23 ก.พ. 2561 21:48
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
23 ก.พ. 2561 21:48
Comments