ประกาศราคากลาง บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓

โพสต์4 ก.ค. 2560 19:40โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2560 19:40 ]
1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ถนนสายข้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย  บ้านท่าหว้า  หมู่ที่  ๓  
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
4 ก.ค. 2560 19:40
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
4 ก.ค. 2560 19:40
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
4 ก.ค. 2560 19:40
ą
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
4 ก.ค. 2560 19:40
Comments