ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบฝั่งแม่น้ำชี จากสะพานข้ามแม่น้ำชี – วัดโค้งขนัน บ้านโค้งขนัน หมู่ที่ ๔

โพสต์12 พ.ค. 2563 01:12โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ

Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
12 พ.ค. 2563 01:12
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
12 พ.ค. 2563 01:12
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
12 พ.ค. 2563 01:12
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
12 พ.ค. 2563 01:12
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
12 พ.ค. 2563 01:12
Comments