ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

โพสต์4 ก.ค. 2560 19:50โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2561 08:59 โดย อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ ]

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายข้างองค์การ 
     บริหารส่วนตำบลบ้านค่าย บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ 
๒. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายถาวร บ้านโค้งขนัน 
     หมู่ที่ ๔ 
๓. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย หมู่ที่ ๓

๔. โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย หมู่ที่ ๓

Ċ
IMG..pdf
(145k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
4 ก.ค. 2560 19:50
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
4 ก.ค. 2560 19:50
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
4 ก.ค. 2560 19:50
ĉ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
7 ก.ค. 2561 08:57
ĉ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
7 ก.ค. 2561 08:57
ĉ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
7 ก.ค. 2561 08:58
ĉ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
7 ก.ค. 2561 08:58
Comments