ประกาศราคากลางโครงการลงดินลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายจากฝายหลวงพ่อทอง-ฝายพ่อใหญ่เถิง บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓

โพสต์18 ธ.ค. 2562 20:44โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
18 ธ.ค. 2562 20:44
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
18 ธ.ค. 2562 20:44
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
18 ธ.ค. 2562 20:44
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
18 ธ.ค. 2562 20:44
Comments