ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์28 ต.ค. 2562 01:04โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายบุญหลาย บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 8
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
28 ต.ค. 2562 01:04
Comments