ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์28 ต.ค. 2562 01:15โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในสำนักงาน อบต
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
28 ต.ค. 2562 01:15
Comments