ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์28 ต.ค. 2562 01:37โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานางกนกวรรณ - นานางวรรณา บ้านโค้งขนัน หมู่ที่ 4
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
28 ต.ค. 2562 01:37
Comments