ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์28 ต.ค. 2562 01:43โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ สายนานางสุระ บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 11
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
28 ต.ค. 2562 01:43
Comments