ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์28 ต.ค. 2562 01:46โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างคองส่งน้ำดาดคอนกรีต จากนานายประสิทธิ์ - นานายดิษฐ์ บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 12
Ċ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
28 ต.ค. 2562 01:46
Comments