ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๔ โครงการ

โพสต์15 ก.ค. 2559 07:58โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
๑.  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายยะ-บ้านนายสมเด็จ บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓
๒.  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายศาลากลางบ้าน-บ้านนายไพวัลย์  บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕
๓.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายบ้าน สจ.นิกร  บ้านท่าหว้า หมู่ที่  ๓
๔.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายสะพานผู้ใหญ่โค่น-ศาลาพรพิศ  บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๑๒
ĉ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
15 ก.ค. 2559 07:58
ą
IMG.jpg
(1520k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
15 ก.ค. 2559 07:58
ą
IMG_0001.jpg
(1977k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
15 ก.ค. 2559 07:58
ą
IMG_0002.jpg
(1545k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
15 ก.ค. 2559 07:58
ą
IMG_0003.jpg
(1524k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
15 ก.ค. 2559 07:58
Comments