ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โพสต์25 ม.ค. 2558 19:26โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลังวัดชุมพลสวรรค์ บ้านท่าหว้า หมู่ที่  ๓
๒.โครงการลงลูกรังผิวจราจร  หมู่ ๓,๖ และหมู่  ๑๒
ą
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
25 ม.ค. 2558 19:26
ą
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
25 ม.ค. 2558 19:26
Comments