ประกาศสอบราคาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โพสต์24 พ.ค. 2558 20:46โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านนายบรรจง บ้านเสี้ยวน้อย ม.8
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านวังก้านเหลือง ม.2
3..โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrcete อบต.บ้านค่าย ม.3
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrcete บ้านโค้งน้ำตับ ม.5
ĉ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
24 พ.ค. 2558 20:46
Comments