ประกาศสอบราคา จำนวน ๔ โครงการ

โพสต์4 ก.ค. 2560 23:33โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 22:16 ]
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายข้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย บ้านท่าหว้า                 หมู่ที่ ๓
๒. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายถาวร บ้านโค้งขนัน   หมู่ที่ ๔
๓. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย หมู่ที่ ๓ 
๔. โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย หมู่ที่ ๓

 
Ċ
IMG..pdf
(145k)
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
4 ก.ค. 2560 23:33
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
4 ก.ค. 2560 23:33
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
4 ก.ค. 2560 23:33
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 มิ.ย. 2561 22:16
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 มิ.ย. 2561 22:16
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 มิ.ย. 2561 22:16
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 มิ.ย. 2561 22:16
Comments