ประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๙

โพสต์14 มี.ค. 2559 22:08โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนชุมพลสวรรค์ หมู่ที่  ๙
๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายวีระชัย บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๑๑
ą
1.400.jpg
(61k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
14 มี.ค. 2559 22:08
ą
2.400.jpg
(76k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
14 มี.ค. 2559 22:08
ą
3.400.jpg
(62k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
14 มี.ค. 2559 22:08
ą
4.400.jpg
(52k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
14 มี.ค. 2559 22:08
ą
5.400.jpg
(47k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
14 มี.ค. 2559 22:08
ą
6.400.jpg
(58k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
14 มี.ค. 2559 22:08
ą
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
14 มี.ค. 2559 22:08
ą
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
14 มี.ค. 2559 22:08
Comments