ประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๙

โพสต์17 มิ.ย. 2559 00:47โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
๑. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีต ถนนสายข้างวัดชุมพลสววรค์  บ้านท่าหว้า หมู่ ๓
๒. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนางยุพิน บ้านท่าหว้า หมู่ ๑๑
ą
IMG_0012.jpg
(1996k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
17 มิ.ย. 2559 00:57
ą
IMG_0013.jpg
(1987k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
17 มิ.ย. 2559 00:56
ĉ
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
17 มิ.ย. 2559 00:50
Comments