ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ

โพสต์18 ก.ค. 2561 00:24โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
18 ก.ค. 2561 00:24
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
18 ก.ค. 2561 00:24
Ċ
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
18 ก.ค. 2561 00:24
Comments